Chính sách riêng tư của bên thứ ba

Bạn nên tham khảo chính sách riêng tư tương ứng của các máy chủ của bên thứ ba để chi tiết hơn thông tin về thực hành của họ, cũng như cho các hướng dẫn về làm thế nào để loại trừ của thực tiễn nhất định. Chính sách riêng tư của Site của tui không áp dụng cho, và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo khác hoặc các trang web. Bạn có thể tìm thấy các chính sách của bên thứ ba mà chúng tôi đang sử dụng là FacebookGoogle và Twitter.

Thông tin chúng tôi thu thập

Site của tui chỉ yêu cầu thông tin của bạn trong khi bạn muốn để lại một bình luận hoặc đăng ký nhận bản tin và các bài viết mới. Email của bạn sẽ không được công khai hoặc cung cấp cho bên thứ ba dưới mọi hình thức.

Nếu như bạn muốn ngừng nhận bản tin thì bạn có thể nhấn vào đường dẫn trong email và làm theo hướng dẫn. Hoặc liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

Thông tin của trẻ em

Chúng tôi tin rằng nó là quan trọng để cung cấp bảo vệ bổ sung cho trẻ em trực tuyến. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ để dành nhiều thời gian trực tuyến với con cái của họ quan sát, tham gia và/hoặc giám sát và hướng dẫn các hoạt động trực tuyến của họ. Site của tui không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cần phải đồng ý với các chính sách riêng tư trên đây.