Danh sách các giống cà phê thế giới

Các giống cà phê trên thế giới Theo Trung tâm thương mại quốc tế, cà phê Arabica chiếm khoảng 61% sản lượng cà phê thế giới trong giai đoạn 2004-2010.  Nó sẽ cao hơn nếu Arabica không dễ mắc một số bệnh. Cà phê từ loài arabica có nhiều giống khác nhau, mỗi giống có […]